A-1

niebezpieczny zakręt w prawo

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-2

niebezpieczny zakręt w lewo

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-3

dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-4

dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-5

skrzyżowanie dróg

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-6a

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po obu stronach

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-6b

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po prawej stronie

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-6c

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po lewej stronie

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-6d

wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-6e

wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-7

ustąp pierwszeństwa

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-8

skrzyżowanie o ruchu okrężnym

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-9

przejazd kolejowy z zaporami

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-10

przejazd kolejowy bez zapór

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-11

nierówna droga

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-11a

próg zwalniający

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-12a

zwężenie jezdni-dwustronne

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-12b

zwężenie jezdni-prawostronne

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-12c

zwężenie jezdni-lewostronne

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-13

ruchomy most

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-14

roboty na drodze

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-15

śliska nawierzchnia

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-16

przejście dla pieszych

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-17

dzieci

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-18a

zwierzęta gospodarskie

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-18b

zwierzęta dzikie

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-19

boczny wiatr

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-20

odcinek jezdni o ruchu
dwukierunkowym

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-21

tramwaj

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-22

niebezpieczny zjazd

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-23

stomy podjazd

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-24

rowerzyści

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-25

zapadające odłamki skalne

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-26

lotnisko

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-27

nabrzeże lub brzeg rzeki

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-28

sypki żwir

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-29

sygnały świetlne

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-30

inne niebezpieczeństwo

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-31

niebezpieczne pobocze

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-32

oszronienie jezdni

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-33

zator drogowy

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

A-34

wypadek drogowy

mini - 600mm
małe - 750mm
średnie - 900mm
duże - 1050mm
wielkie - 1200mm

B-1

zakaz ruchu w obu kierunkach

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-1

zakaz ruchu w obu kierunkach

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-2

zakaz wjazdu

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-3

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-3a

zakaz wjazdu autobusów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-4

zakaz wjazdu motocykli

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-5

zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-6

zakaz wjazdu ciągników rolniczych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-7

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-8

zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-9

zakaz wjazdu rowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-10

zakaz wjazdu motorowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-11

zakaz wjazdu wózków rowerowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-12

zakaz wjazdu wózków ręcznych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-13

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-13a

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-14

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami mogący skazić wodę

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-15

zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad...m

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-16

zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad...m

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-17

zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad...m

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-18

zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad...t

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-19

zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż...t

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-20

STOP

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-21

zakaz skręcania w lewo

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-22

zakaz skręcania w prawo

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-23

zakaz zawracania

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-24

koniec zakazu zawracania

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-25

zakaz wyprzedzania

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-26

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-27

koniec zakazu wyprzedzania

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-28

koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-29

zakaz używania sygnałów dzwiękowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-30

koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-31

pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-32

stój-kontrola celna

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-32a

stój-kontrola celna

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-33

ograniczenie prędkości

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-34

koniec ograniczenia prędkości

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-35

zakaz postoju

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-36

zakaz zatrzymywania się

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-37

zakaz postoju w dni nieparzyste

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-38

zakaz postoju w dni parzyste

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-39

strefa ograniczonego postoju

900x1300mm

B-40

koniec strefy ograniczonego postoju

900x900mm

B-41

zakaz ruchu pieszych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-42

koniec zakazów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

B-43

strefa ograniczonej prędkości

900x900mm

B-44

koniec strefy ograniczonej prędkości

900x900mm

C-1

nakaz jazdy w prawo
(przed znakiem)

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-2

nakaz jazdy w prawo
(za znakiem)

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-3

nakaz jazdy w lewo
(przed znakiem)

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-4

nakaz jazdy w lewo
(za znakiem)

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-5

nakaz jazdy prosto

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-6

nakaz jazdy prosto lub w prawo

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-7

nakaz jazdy prosto lub w lewo

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-8

nakaz jazdy w prawo lub w lewo

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-9

nakaz jazdy z prawej strony znaku

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-10

nakaz jazdy z lewej strony znaku

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-11

nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-12

ruch okrężny

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-13

droga dla rowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-13A

koniec drogi dla rowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-13-16

droga dla pieszych i rowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-13-16

droga dla pieszych i rowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-13-16

droga dla pieszych i rowerów

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-14

prędkość minimalna

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-15

koniec minimalnej prędkości

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-16

droga dla pieszych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-16A

koniec drogi dla pieszych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-17

nakazany kierunek jazdy dla pojazdów
z materiałami niebezpiecznymi

900x1200mm

C-18

nakaz używania łańcuchów przeciwśniechowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

C-19

koniec nakazu używania łańcuchów przeciwśniechowych

mini - ⌀ 400mm
małe - ⌀ 600mm
średnie - ⌀ 800mm
duże - ⌀ 900mm
wielkie - ⌀ 1000mm

D-1

droga z pierwszeństwem

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-2

koniec drogi z pierszeństwem

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-3

droga jednokierunkowa

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-4a

droga bez przejazdu

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-4b

wjazd na drogę bez przejazdu

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-4c

wjazd na drogę bez przejazdu

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-5

pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-6

przejście dla pieszych

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-6a

przejazd dla rowerzystów

mini - 400mm
małe - 600mm
średnie - 600mm
duże - 900mm
wielkie - 1200mm

D-6b

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

mini - 400mm
małe - 600mm
średnie - 600mm
duże - 900mm
wielkie - 1200mm

D-7

droga ekspresowa

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-8

koniec drogi ekspresowej

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-9

autostrada

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-10

koniec autostrady

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-11

początek pasa ruchu dla autobusów

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-12

pas ruchu dla autobusów

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-13

początek pasa ruchu powolnego

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-13a

początek pasa ruchu

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-14

koniec pasa ruchu

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-15

przystanek autobusowy

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-16

przystanek trolejbusowy

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-17

początek tramwajowy

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-18

parking

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-18a

parking-miejsce zastrzeżone

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-18b

parking zadaszony

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125
wielkie - 1200x1500mm

D-19

postój taksówek

300x600

D-19a

postój taksówek bagażowych

400x600

D-20

koniec postoju taksówek

300x600

D-20a

koniec postoju taksówek bagażowych

400x600

D-21

szpital

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-21a

policja

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-22

punkt opatrunkowy

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-23

stacja paliwowa

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-23a

stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-24

telefon

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-25

poczta

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-26

telefon+poczta

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-26a

wulkanizacja

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-26b

myjnia

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-26c

toaleta publiczna

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-26d

natrysk

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-27

bufet lub kawiarnia

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-28

restauracja

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-29

hotel(motel)

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-30

obozowisko(kemping)

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-31

obozowisko(kemping) wyposażone w połączenie elektryczne do przyczep

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-32

pole biwakowe

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-33

schronisko młodzieżowe

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-34

punkt informacji turystycznej

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-34a

informacja radiowa o ruchu drogowym

mini - 400x600mm
małe - 600x900mm
średnie - 600x900mm
duże - 900x1350mm
wielkie - 1200x1800mm

D-35

przejście podziemne dla pieszych

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-35a

schody ruchome w dół

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-36

przejście nadziemne dla pieszych

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-36a

schody ruchome w góre

mini - 400x400mm
małe - 600x600mm
średnie - 600x600mm
duże - 900x900mm
wielkie - 1200x1200mm

D-37

tunel

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-38

koniec tunelu

mini - 400x500mm
małe - 600x750mm
średnie - 600x750mm
duże - 900x1125mm
wielkie - 1200x1500mm

D-39

opłaty drogowe

D-40

strefa zamieszkania

600x900mm

D-41

koniec strefy zamieszkania

600x900mm

D-42

obszar zabudowany

530x1200mm / 700x1200mm

D-43

koniec obszaru zabudowanego

530x1200mm / 700x1200mm

D-44

strefa parkowania

600x750mm / 900x1125mm

D-45

koniec strefy parkowania

600x750mm / 900x1125mm

D-46

droga wewnętrzna

900x420mm

D-47

koniec drogi wewnętrznej

900x420mm

D-48

zmiana pierwszeństwa

900x1200mm

D-48

zmiana pierwszeństwa

900x1200mm

D-49

pobór opłat

1200x1800mm

D-50

zatoka

1200x1800mm

D-51

automatyczna kontrola prędkości

1200x1800mm

D-52

strefa ruchu

900x420mm

D-53

koniec strefy ruchu

900x420mm

E-1

tablica przeddrogowskazowa

liczone od m²

E-1a

tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

liczone od m²

E-1b

tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostrade

liczone od m²

E-2a

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

liczone od m²

E-2b

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

liczone od m²

E-2c

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

liczone od m²

E-2d

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

liczone od m²

E-2e

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostrade

liczone od m²

E-3

drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskakującu nr drogi

liczone od m²

E-4

drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający od niej odległość

liczone od m²

E-5

drogowskaz do dzielnicy miasta

liczone od m²

E-6

drogowskaz do lotniska

liczone od m²

E-6a

drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

liczone od m²

E-6b

drogowskaz do dworca autobusowego

liczone od m²

E-6c

drogowskaz do przystani promowej

liczone od m²

E-7

drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

liczone od m²

E-8

drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

liczone od m²

E-9

drogowskaz do muzeum

liczone od m²

E-10

drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

liczone od m²

E-11

drogowskaz do zabytku przyrody

liczone od m²

E-12

drogowskaz do punktu widokowego

liczone od m²

E-12a

drogowskaz do szlaku rowerowego

liczone od m²

E-13

tablica kierunkowa

liczone od m²

E-14

tablica szlaku drogowego

liczone od m²

E-14a

tablica szlaku drogowego na autostradzie

liczone od m²

E-15a

numer drogi krajowej

liczone od m²

E-15b

numer drogi wojewódzkiej

liczone od m²

E-15c

numer autostrady

liczone od m²

E-15d

numer drogi ekspresowej

liczone od m²

E-15e

trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się większy do 10t nacisk osi pojazdu

liczone od m²

E-16

numer szlaku międzynarodowego

liczone od m²

E-17a

miejscowość

liczone od m²

E-18a

koniec miejscowości

liczone od m²

E-19a

obwodnica

liczone od m²

E-20

tablica węzła drogowego na autostradzie

liczone od m²

E-21

dzielnica(osiedle)

liczone od m²

E-22a

samochodowy szlak turystyczny

liczone od m²

E-22b

obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

liczone od m²

E-22c

informacja o obiektach turystycznych

liczone od m²

F-1

przejście graniczne

F-2

przekraczanie granicy zabronione

F-3

granica obszaru administracyjnego-województwo

F-4

nazwa rzeki

F-5

uprzedzenie o zakazie

1000(900)x1200(900)mm

F-6

znak uprzedzający umieszczony przed skrzyżowaniem

minimalnie 1200x900mm

F-7

sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

600x600mm

F-8

objazd w związku z zamknięciem drogi

F-9

znak prowadzący na drodzę objazdowej

500(460)x1400(1200)mm

F-10

kierunki na pasach ruchu

F-11

kierunki na pasie ruchu

1000x720

F-12

znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

600x750mm

F-13

przejazd tranzytowy

400x850mm

F-14A

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 300m przed pasem wyłączania

750x1500mm

F-14B

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 200m przed pasem wyłączania

750x1500mm

F-14C

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 100m przed pasem wyłączania

750x1500mm

F-15

niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

720x1260mm

F-16

koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

720x1460mm

F-17

koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

720x1430mm

F-18

przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

720x1460mm

F-19

pas ruchu dla rowerów

720x1460mm

F-20

część drogi(pas ruchu) dla określonym pojazdów

600x600mm

F-21A

ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

F-22

ograniczenie na pasie ruchu

Zrealizowaliśmy następujące projekty.

Nr. Kat

Galeria

a oto nasze realizacje.

Gmina Krzepice

Witacz

Gmina Ręczno

Witacz

Gmina Mykanow

Słupki

Proznak Wojciech Dzwonnik

Adres:

Ul.Wioślarska 8 42-200 Częstochowa
Polska

Telefon:

500 191 048 34 373 18 40

Fax:

34 373 18 50

Godziny:

Poniedziałek - Piątek: 8 - 16
Dziekujemy

Znaki drogowe w Częstochowie

Zawartość strony www chroniona jest prawami autorskimi Proznak & C. 1995-2020. Wszystkie prawa autorskie zostały zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów, zarówno tekstowych jak i graficznych bez pisemnej zgody Proznak jest zabronione. Kopiowanie i przechowywanie materiałów zawartych na stronie Proznak, dozwolone jest tylko do celów prywatnych osób odwiedzających stronę www. Logotypy i znaki towarowe Proznak, umieszczone na stronie www są własnością firmy i jego oddziałów ("Firma Proznak"). Umieszczanie tych znaków w sieci www, na stronach innych niż oficjalne strony Grupy Proznak, bez pisemnej zgody jest zabronione. Nazwa Proznak nie może się pojawić w adresie jakiejkolwiek witryny www, bez wcześniejszej zgody Proznak